Doc. RNDr. Sylva Šantavá, CSc.

* 17.8.1926 Praha

matematička

dítě osobnosti: prof. Ing. arch. Jiří Kroha

rodné jméno: Krohová

 

1945–1950 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

(1952 titul RNDr., 1960 CSc., 1966 habilitace)

zajímavé okolnosti – zabývala se zejména teorií diferenciálních rovnic vzdělání

 

zaměstnání Stavební fakulta VUT v Brně (1974–1983 vedoucí katedry matematiky)