Závěrečné práce na vš v čr ve druhé pětině 21. Století

Za posledních padesát let se vysokoškolské vzdělávání v České republice významně změnilo snad ve všech aspektech. Vedle státních a veřejných vysokých škol jsou novinkou soukromé vysoké školy a univerzity; na tradičních školách vznikají nové fakulty; na letitých fakultách evidujeme řadu nových oborů a specializací; na téměř všech školách se podstatně mění sylaby a studijní plány; celý vysokoškolský život výrazně ovlivňují počítače; nástup bakalářského stupně vysokoškolského studia spolu s oblibou doktorského stupně studia i mimo akademickou obec přibližně zdvojnásobily počet závěrečných prací na jednoho vysokoškoláka; počet vysokoškolských studujících se za padesát let násobně zvýšil (…).

Enormní zvýšení absolutního počtu závěrečných prací na vysokých školách má podle mého minimálně dva základní negativní důsledky:

  • výrazně se snížil podíl použitelných závěrečných prací,
  • kritéria úspěšnosti závěrečných prací se výrazně zformalizovala.

Mám letité zkušenosti se studenty, kteří řešili závěrečnými pracemi něco, co mělo okamžitou a konkrétní použitelnost. Úspěšní z nich (tím myslím fakticky úspěšné, kteří opravdu přivedli závěrečnou práci do realizace) často chybovali nějak formálně. Například nedodrželi doporučený či předepsaný rozsah stránek práce; nepoužili v komunitě doporučenou plánovací pomůcku; citovali málo zdrojů (…). A měli s obhajobou těžkosti.

Snadná a bezproblémová cesta k vyššímu hodnocení při obhajobě závěrečné práce bývá žádným způsobem nevybočovat.

CHCEME, ABY PRÁCE, NA KTERÝCH STUDENTI STRÁVÍ ROK ŽIVOTA, MĚLY POKUD MOŽNO I PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM, z. s. proto zřizuje veřejnou databázi potenciálních témat závěrečných prací.

Návrhy témat závěrečných prací přijímáme na e-mailu: info@svvcz.cz
Případní zájemci o zpracování témat (např. firma) nás mohou kontaktovat na e-mailu: info@svvcz.cz