Přihláška právnické osoby

Zapojit se můžete nejen finančně a účastí na přednáškách či šíření naší dobré myšlenky mezi známé, ale třeba i osobně na projektech.

Uživatelské jméno*
bez mezer a diakritiky
Název společnosti*
*
DIČ/VAT*
Adresa
Ulice a číslo popisné*
Město*
PSČ*
Kontaktní osoba
Titul před jménem
Jméno*
Příjmení*
Titul za jménem
Telefon*
Email*
Datum narození*
Státní občanství*
Doplňující informace
Profese
Vaše webová stránka
Zadejte adresu ve formátu https://svvcz.cz/
Heslo
Heslo*
Heslo znovu*
Kliknutím na "Odeslat přihlášku" potvrzuji, že jsem se se všemi dokumenty (zejména se stanovami, vnitřnimi předpisy a souhlasem se zpracováním osobních údajů) seznámil a bez výhrad s nimi souhlasím.