Přihláška do spolku pro vědu a výzkum

Zapojit se můžete nejen finančně a účastí na přednáškách či šíření naší dobré myšlenky mezi známé, ale třeba i osobně na projektech.

Osobní údaje
Titul před jménem
Jméno*
Příjmení*
Titul za jménem
Uživatelské jméno*
bez mezer a diakritiky
Email*
Telefon*
Datum narození*
Adresa
Ulice a číslo orientační / popisné*
Město*
PSČ*
Doplňující informace
Profese
Vaše webová stránka
vložte adresu ve formátu https://svvcz.cz/
Heslo
Heslo*
Heslo znovu*
Kliknutím na "Odeslat přihlášku" potvrzuji, že jsem se se všemi dokumenty (zejména se stanovami, vnitřnimi předpisy a souhlasem se zpracováním osobních údajů) seznámil a bez výhrad s nimi souhlasím.