Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Narození 11. dubna 1948 (72 let) Brno

Alma mater

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Technische Hochschule

Univerzita Karlova

Ashridge Executive Education

 

Vystudoval s červeným diplomem matematickou ekonomii, systémovou analýzu a kybernetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dříve aplikovaná matematika, Universita Jana Evangelisty Purkyně), dále studoval na Univerzitě Karlově v Praze, Technische Hochschule Hannover a Ashridge Management College ve Velké Británii.

Prošel řadou manažerských funkcí (ředitel mezinárodního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů, ředitel marketingu HK ČR, kde organizoval řadu manažerských a technologických misí do USA a zemí EU aj.). Přednášel internetový marketing a prognostiku na University of Northern Virginia. Přednášel v anglickém jazyce v rámci programu Atlantis, společného projektu FD ČVUT a amerických univerzit.

Je předsedou Prognostického klubu.

Členem České manažerské asociace, členem Hospodářské komory, smíšených obchodních komor, Klubu Transparency International a České společnosti pro politické vědy.

 

V roce 2010 založil na VŠE Praha vysokoškolský soubor COMICA ECONOMICA, pro který napsal 5 divadelních her (Globální slavnost, Facenet, Presidentka Hillary, stážista Monik a prokurátor R.Star, Zkouška z politologie: Gustáv Husák Superstar a Osud). COMICA ECONOMICA vystupuje pravidelně v divadle SEMAFOR, na VŠE, ČVUT a VŠMVV.

K jeho zálibám patří hudba, divadlo, ekologie, historie a šach.

 

 

 

Profesní charakteristika

V současnosti přednáší mezinárodní a politický marketing, politologii, manažerské rozhodování a prognostiku na Karlově univerzitě, Českém vysokém učení technickém v Praze a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, kde je ředitelem Prognostického ústavu a výkonným redaktorem časopisu JDSS.

 

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň,CSc., je publikačně i pedagogicky činný v oblasti mezinárodního marketingu a managementu
Je autorem nebo spoluautorem 25 knih a 63 odborných článků, vysokoškolských učebnic, z nichž 3 vyšly v zahraničí
Prošel řadou manažerských funkcí v mezinárodních organizacích
Předseda Prognostického klubu České manažerské asociace

Prezident České asociace Římského klubu

 

Vyučované předměty

Manažerská ekonomika
Politický marketing
Prognostika
Manažerské rozhodování
International marketing v anglickém jazyce
Na VŠMVV je členem Akademické rady, aktivním akademickým pracovníkem a ředitelem Prognostického institutu. Je také výkonným redaktorem recenzovaného časopisu Journal of Diplomatic and Social Studies.