Osobnosti

Fotografické obrazy Jadrana Šetlíka svým osobitým pojetím umocněným originální technologií přenosu fotografie na plátno evokují pocit malířského plátna malovaného starými mistry.
Jadran Šetlík
Významné pozice: CEO ČD Cargo, ve vedení RM-SYSTÉMU, ředitelem strategie a marketingu Fio banky.
Ing. Jiří Vodička, Ph.D Významné pozice: CEO ČD Cargo, ve vedení RM-SYSTÉMU a Fio banky.
Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Ing. František Nekovář
RNDr. Ivo Moll, CSc.
ředitel IKEM v letech 1991 až 2004, Ředitel Thomayerovy nemocnice od roku 2007 do roku 2015
MUDr. Karel Filip CSc., MBA, ředitel IKEM v letech 1991 až 2004, Ředitel Thomayerovy nemocnice od roku 2007 do roku 2015
Jiří Michalička
Doc. RNDr. Sylva Šantavá, CSc.
MgA. Felix Slováček jr.