Ing. František Nekovář

Slovan každým coulem, dodává s úsměvem strojař, inženýr a muž devíti příslovečných řemesel s botami z toulavého telete. Z vlasti ho na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století nevyhnala ani tak politika, jako touha po podnikání a dobrodružství. To vše si splnil bohatě, jak můžeme číst v jeho úspěšné knize vzpomínek Afrika země voodoo.

Zpočátku  emigrace Frank Nekovář úspěšně podnikal v Německu ve stavebnictví. V Africe pak, aby shromáždil kapitál na geologický průzkum zlata a těžební zařízení, vodil zásobovací konvoje nákladních aut přes smrtonosnou Saharu v době, kdy probíhal válečný konflikt mezi Lybií a Čadem. Mnoho let poté podnikal v těžbě zlata a dalších aktivitách spojených s dopravou. Když v Čechách došlo k politickým změnám a převratu, vrátil se domů.