Jadran Šetlík

Ve své profesionální kariéře se věnoval všem fotografickým žánrům – od reportáže přes architekturu, reklamu, módu, až k volné tvorbě. Jeho nejvyhledávanějším a nejčastějším fotografickým objektem byla velmi často žena v mnoha podobách. Svědčí o tom desítky kalendářů, řada reklamních kampaní, nesčetné množství reprezentativních souborů zajímavých osobností a fotomodelek.

V současné době se Jadran Šetlík věnuje převážně portrétu.

Je proto zcela logické a přirozené, že jeho doposud největší galerijní projekty a rozsáhlé výstavní cykly z posledních let, prezentované pod jednotným názvem Galerie Milénia Jadran, byly z oblasti uměleckých portrétů, především významných osobností.

Dnes Jadran Šetlík svojí tvorbou směřuje mimo jiné k renesanci rodinného portrétu (včetně dětského portrétu), který navozuje atmosféru klasického obrazu – nasvícením, kompozicí, volbou pozadí, stíny a barevností.