RNDr. Ivo Moll, CSc.

Jméno: RNDr. Ivo Moll, CSc.

Občanství: Česká republika

Bydliště: Pod Nemocnicí 23, 625 00 Brno

Zaměstnavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Vzdělání: 1985 – CSc.

obhajoba kandidátské disertační práce „Náhodné diferenciální rovnice a kompartmentová analýza“ a udělení vědecké hodnosti kandidát matematicko-fyzikálních věd v oboru 11-06-9 pravděpodobnost a matematická statistika Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Komenského, Bratislava

 

1975 – RNDr.

rigorózní zkouška ve vědním oboru „matematická analýza“ a obhájení rigorózní práce na téma „Lineární diferenciální rovnice“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno

1974 Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Přírodovědecká fakulta, obor odborná matematika

 

Kurzy: 2003

Příprava realizátorů distančního vzdělávání, program celoživotního vzdělávání, Centrum Distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, osvědčení č. 206/10/2003/RDiV.

Znalost cizích řečí: ruština, polština a angličtina

 

Zkušenosti v oblastech:

výuka ekonomické statistiky, matematické statistiky a matematiky (na veřejných, soukromých i státních vysokých školách),

vydávání tištěných a elektronických publikací,

tvorba studijních opor pro distanční studium a e-learning,

organizování seminářů a konferencí,

vedení softwarových projektů,

používání směnek a směnečného práva,

danění vědy a výzkumu,

 

Zájmové aktivity:

vedení dětských táborů,

trénování mládeže (atletika),

rozhodčí (atletika),

sportovní funkcionář.

 

Vybrané doplňkové informace:

– člen České statistické společnosti

– člen Jednoty českých matematiků a fyziků

– člen dozorčí rady Obchodní a hospodářské komory Brno

 

dříve:

– člen ediční rady ekonomicko-statistického časopisu Statistika

– člen knihovní rady Vysokého učení technického v Brně

– výkonný viceprezident High Tech Asociace

– školitel doktorandů na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně

– školitel diplomantů a bakalantů (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity Brno, Západomoravská vysoká škola Třebíč, Akademie STING Brno)

 

 místopředseda dozorčí rady Krajské hospodářské komory Jižní Moravy

– člen Okresní hospodářské komory Jičín

– člen kontrolní komise Stavebního bytového družstva Družba v Brně

– člen Bernoulliovy společnosti

– člen komise JČSMF (později JČMF) pro výuku matematiky na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských

 

 

Odborná praxe – Ivo Moll

 

Zaměstnání: a) na plný úvazek

1.9.2020 – dosud

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

1.7.2017 – 31.8.2020

Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

 

1.9.2007 – 30.6.2016

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, odborný asistent Ústavu statistiky a operačního výzkumu, (1.9.2007 – 30.6.2010 vedoucí ústavu)

 

1.11.2006 – 31.1.2007

ECON publishing, s.r.o., projektový manažer

 

1.9.2005 – 31.10.2006

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (1.9.2005 – 30.8.2006 rektor)

 

1.9.2000 – 31.8.2005

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně (1.11.2000-31.5.2003 vedoucí ústavu, 1.6.2003-31.8.2006 zástupce vedoucího ústavu)

 

1.4.1998 – 31.8.2000

ECON publishing, s.r.o. (směnečné poradenství, nakladatelství, vzdělávací činnost, zprostředkování obchodu s Ukrajinou, ….) – vedoucí

 

10.12.1996 – 31.5.1997

Michal Souček Enterprise – zástupce generálního ředitele – vedoucí pracoviště v Brně

 

11.10.1993 – 31.3.1998 (částečně dosud)

osoba samostatně výdělečně činná, živnostenské listy:

– organizování školení a vzdělávání

– činnost organizačních a ekonomických poradců

– poskytování software

– vydavatelství a nakladatelství

 

18.8.1976 – 10.10.1993

asistent (od 1. září 1977 odborný asistent) katedry matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně

 

18.8.1975 – 17.8.1976

vojenská základní služba ve funkci učitel vysokoškolské přípravy katedry matematiky a fyziky Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši

 

1.7.1975 – 17.8.1975

asistent katedry matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně

 

1.9.1974 – 30.6.1975

studijní pobyt na katedře matematické analýzy Přírodovědecké fakulty University Jana Evangelisty Purkyně (nyní MU) v Brně

 

 

b) částečný úvazek a externí forma

 

1.2.2017 – 30.6.2017

Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

 

1.7.2016 – 31.10.2016

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, PR oddělení (částečný úvazek)

 

1.2.2007 – dosud

ECON publishing, s.r.o., projektový manažer (částečný úvazek)

 

1.2.2007 – 30.4.2007

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., manažer e-learningu (částečný úvazek)

 

1.9.2005 – 31.8.2008

odborný asistent Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně (částečný úvazek)

 

1.7.2005 – 31.8.2005

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s., prorektor (částečný úvazek)

 

1.11.2003 – 31.12.2009

asistent katedry aplikované matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno (částečný úvazek)

 

1.10.1994 – 31.1.1999

asistent katedry aplikované matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno (částečný úvazek)

 

6.3.1994 – 30.6.1994

asistent daňového poradce, D.E.O.K., spol. s r.o. (částečný úvazek)

 

1992 – 1994

katedra národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno (externí výuka)

 

1.9.1974 – 30.6.1975

katedra matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty VUT Brno (externí výuka)