Bezpečnost jaderné elektrárny

Bezpečnost jaderné elektrárny

Jaderná elektrárna je v principu parní elektrárnou. Jen k ohřevu vody na páru se používá místo uhlí či plynu jaderný reaktor. Jinými slovy využívá tepla vzniklého z přeměny vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. Je složena z jaderného reaktoru,...