MENU

PROJEKT POMOCI MAMINKÁM S DĚTMI V NOUZI AZYLOVÉ BYDLENÍ SV. LUDMILY

01

Je to neuvěřitelné, ale ještě dnes se stává, že maminka s dětmi je vyhozena na ulici. A policie řekne: „No, to je dům či byt vašeho manžela, tak to vás na ulici vyhodit může.“ Když jsem se náhodou setkal s takovou maminkou, tak jsem tomu nemohl uvěřit. Ale je to opravdu tak.

Kontrastem k tomu je situace, kdy paní mající s. r. o. a pronajaté kanceláře u náměstí Bratří Synků neplatí nájemné, ale vystěhovat ji nelze! Jen se soudním příkazem, a soud se potáhne léta?!

Maminka, se kterou jsem se takto potkal, je zdravotní sestřička, která pracuje v porodnici.

Celý příběh, a ne jen tento, ale spoustu dalších si můžete přečíst v přiložených článcích či shlédnout na připojených videích.

ZACHRAŇUJEME
MAMINKY S DĚTMI!

Rychlá pomoc maminkám – rychle ubytujeme.

Dlouhodobá pomoc maminkám s dětmi.

Dlouhodobé ubytování + práce = dlouhodobá perspektiva do života.

Příběhy maminek / odkaz na videa/ články.

Vypracování jednoduchého konceptu

Matkám v nouzi je třeba pomáhat.

Jako spolek jsme se rozhodli pomoci. Přestože máme v názvu
SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM. Je to činnost, se kterou jsme začali a dále
v ní pokračujeme. Nechtělo se nám zakládat další spolek či spolky
pro různé činnosti. Každý spolek, tedy fungující, musí mít web, lidi,
co se starají o jeho chod, a vytvářet to vícekrát není v našich možnostech.
Jevilo a jeví se nám jako lepší zařadit Projekt MAMINKA jako další projekt,
náplň našeho spolku.

Je takový běh života, že zdraví a mocní tíhnou k sobě. Opuštěné matky
s dětmi však obvykle zůstávají bez pomoci samy. Cílem našeho
projektu „Azylové domy sv. Ludmily“ je poskytnutí okamžitého přístřeší
pro matky s dětmi v těžké životní situaci.

Sv. Ludmila byla první kněžnou v českých dějinách, kterou známe
jménem. Na mladou Ludmilu mělo silný vliv setkání se slovanským
věrozvěstem Metodějem, který zažehl v její duši světlo nové víry.
Brzy si osvojila křesťanské zásady. Byla matkou sirotkům, utěšitelkou
vdovám. Snažila se žít a jednat podle evangelia „Pomáhej bližnímu
svému“.

Spolek pro vědu a výzkum oživil odkaz sv. Ludmily a bude v něm
pokračovat. Věříme, že v Česku dozrála doba pro oživení této
svatoludmilské tradice. Věříme, že i české matky v tísni dostanou stejnou
péči a prostředky, jakých se v Česku dostává utíkajícím matkám
z Ukrajiny. České matky dávají život našim dětem, vychovávají
budoucnost našeho národa. Na světě není nic posvátnějšího než péče
o nový život.

Budujeme domy pro matky s dětmi, které se ocitly na ulici, bez střechy nad hlavou.

Pro první okamžitou pomoc a následné dny poskytujeme „Přístřeší“. Jedná se o ubytování hotelového typu. Pokoj vybavený prostornou koupelnou, kuchyňským koutem, třemi postelemi a nezbytnými úložnými prostory. Zde najdou opuštěné matky v nouzi klid a teplo pro první dny.

Po vyřízení nezbytných formalit je připraveno „Ochranné bydlení“. Je to dlouhodobé útočiště pro matky s dětmi, která zůstaly trvale bez střechy nad hlavou a bez prostředků. Ubytování v dvoupokojové garsonce o rozloze 36 m2, plně vybavené pro nový start do života.

Modulový projekt „Azylové domy sv. Ludmily“ je převoditelný i do jiných lokalit v Česku. Budujeme soustavu center všude tam, kde je potřeba podat matkám v nouzi pomocnou ruku.

Co děláme a co chceme udělat do budoucna v Projektu SVVCZ Sv. Ludmily pro MAMINKY S DĚTMI V NOUZI

Typy pomoci:

 1. Záchyt 3-4 týdny – přístřešek
 2. Azylové bydlení – roky
 3. Psychologická pomoc
 4. Finanční pomoc – práce + sociální příspěvky + ŠKOLKA, ŠKOLA

ANALÝZA STAVU

01

Jak je to se sociálními příspěvky pro maminky, které se ocitnou s dětmi na ulici.
Analýza – Existuje nějaký přehled/statistika, kolik jich je?
Mapa ČR – Přehled současného stavu azylových domů.
Typové situace a právní stanovisko
Situace, kdy maminka je nemocná, závislá, pouze finanční situace, vystavena
domácímu násilí.
Návod pro maminky – vypracovaný systém, co dělat – aktivace ihned

02

Webová stránka, kde se takto postižené osoby dozví, kam se mohou ihned
obrátit, kde obdrží okamžitou pomoc. Většina lidí, kteří musejí náhle čelit složité
životní situaci, je v šoku a vůbec nevědí, co mají dělat, na koho se obrátit.
Může to vést až k tragickým koncům.

03

Pro první okamžitou pomoc a následné dny poskytujeme „Přístřeší“.
Jedná se o ubytování hotelového typu. Pokoj vybavený prostornou koupelnou,
kuchyňským koutem, třemi postelemi a nezbytnými úložnými prostory.
Zde najdou opuštěné matky v nouzi klid a teplo pro první dny.

04

Po vyřízení nezbytných formalit je připraveno „Ochranné bydlení“. Je to
dlouhodobé útočiště pro matky s dětmi, která zůstaly trvale bez střechy nad
hlavou a bez prostředků. Ubytování v dvoupokojové garsonce o rozloze 36 m2,
plně vybavené pro nový start do života.

05

Modulový projekt „Azylové domy sv. Ludmily“ je převoditelný i do jiných lokalit
v Česku. Budujeme soustavu center všude tam, kde je potřeba podat matkám
v nouzi pomocnou ruku.

06

Dále chceme zajistit/obsáhnout oblast, které se skoro nikdo nevěnuje, a to přinést
takto postiženým lidem alespoň trochu radosti do života, přivést je na jiné
myšlenky. Také nějakou vhodnou nenásilnou formou poskytnout odbornou
pomoc jejich ztrápeným duším. Různé útrapy jsme schopni celkem snadno
překonávat, pokud jsme psychicky v pohodě. Někdy nám vlastně ani jako útrapy
nepřijdou. Na maminkách s dětmi, které se octnou na ulici, vidíte, jak jsou na tom
špatně hlavně psychicky.
Proč – protože nemají žádnou perspektivu.
Pokud chceme dát maminkám naději, musíme jim ukázat, že neskončí
v „azyláčích“a že se jich pak nebudeme chtít zbavit.

07

Dlouhodobé řešení:
výstavba ubytovacích kapacit klasických malometrážních bytů

V našem spolku věříme, že pomoc jednotlivcům i skupinám by měla být komplexní, čímž se i zabrání následkům jejich případného bezprizorního žití. Proto je v rámci projektu chceme nejen ubytovat a zajistit jim základní věci, ale také jim zajistit práci a dětem umožnit pokračovat ve školní docházce. Aby tito lidé měli šanci si do budoucna našetřit na akontaci a pořídit si byt na hypotéku.

Lidé musí mít perspektivu a činnost. Pokud maminky sice budou mít kde spát a co jíst, ale nebudou mít denní náplň, tak se budou celý den nudit a hlavně přemýšlet nad zoufalostí svého osudu. To v součtu s neléčenými traumaty přinese řadu zbytečných problémů.

A také důstojné bydlení.

Proto máme fázi 1) pomoc s psychikou a radost do života

A fázi 2) a 3) zajištění bydlení a práce. Kdysi budou moci do budoucna koupit třeba i svůj byt. Prostě perspektivu normálního slušného života se vším, co k němu v civilizované společnosti patří.

Tedy těm, co to chtějí, co se snaží, ale prostě jim to nějak nejde!

Dle nás je třeba přijít s dlouhodobým a udržitelným řešením.

ANALÝZA STAVU

WEB – POKUD VYBEREME 180 000 Kč, můžeme vytvořit informační web
s kontakty na pomoc finanční, ubytování i pomoc psychologickou
s napojením na call centrum.

POKUD VYBEREME na objekt á 10 mil. Kč – viz projekt

V ČR je třeba vybudovat dostatek objektů pro maminky a pro potřebné

Cílem projektu je zajistit objekty pro Potřebné a rovněž jejich následný
provoz včetně zajištění práce, škol a školek. Lidé i státy se aktuálně
snaží zajistit těmto občanům nouzové ubytování, ošacení a příspěvky.

Ukázkový projekt:
Projekt je řešen tak, aby ho bylo možno replikovat v různých lokalitách.

Dům je řešen jako přízemní budova:

 • vnitřní rozměry 990 × 1080 cm, viz skica
 • stanová střecha
 • zastavěná plocha do 150 m2– není nutné stavební povolení, pouze ohlášená stavba
 • sestava6 standardizovaných modulů v jeden celek

 

4 ×Modul I , „Přístřeší“540 × 330 cm , viz skica

Sociální jádro:

 • vana se sprchou, umyvadlo, WC a regál na hygienické a čisticí prostředky
 • kuchyňský kout; dvou plotýnkový vařič, varná konvice, lednička, dřez, kuchyňské skříně s nádobím
 • 1 × postel pevná 200 × 90 cm
 • 2 × postel sklápěcí 180 × 80 cm
 • 1 stůl,4 židle, skříň 240 × 100 × 60 cm

2 × Modul II,„Pokoj“ 540 × 330 cm
Vybavení nábytkem podle potřeby ubytované rodiny


Azylový dům tvoří čtyři ubytovací jednotky se samostatnými vchody:

 • 2 ×Přístřeší – ubytování hotelového typu cca 17,8 m2
 • 2 ×Chráněné bydlení – dvougarsonka35,6 m2

Celý koncept umožňuje snadné rozšíření ubytovací kapacity přístavbou dalších modulů.

Projekt Azylových domů sv. Ludmily je snadno přenosný i do lokalit, kde vyvstává potřeba takovýchtoslužeb a kde nejsou k dispozici stavební kapacity.

Pomocnou ideou může být zřizování baby boxů; na sociálních sítíchje jejich poloha snadno dohledatelná a následně je zabezpečena sociální a zdravotní péče o odložené dítě.

Poněkud jiná, i když logisticky podobná je soustava záchytných stanic, kde zase policie ví, kam potřebné umístit.

Azylový dům
sv. Ludmily
– popis řešení

Dovolte mi Vás jménem Spolku pro vědu a výzkum, z. s., požádat o přímouspolupráci v rámci našeho projektu „POMOC MAMINKÁM A ……..“ , který začínáme realizovat.

Do týmu potřebujeme doplnit lidi těchto profesí, případně celé FIRMY:

 • PR lobbing / tiskové zprávy, články návaznosti na média
 • sepisování článků pro média a PR lobbistu (to je defactocopywriter a kreativec), to vše při komunikaci s marketingovým ředitelem / specialistou
 • člověk, který připravuje dotační žádosti na projekty spolku v předstihu, tedy do šuplíku
 • nábor, komunikace, koordinace a strategie dobrovolníků ke spolkové činnosti a projektům spolku
 • správa sociálních sítí a stránek spolku (FB, INSTAGRAM, YOUTUBE, LINKEDIN atd.)
 • realizace marketingových kampaní na sociálních sítích
 • komunikace s osobnostmi
 • osobnosti

(všichni jsme dobrovolníci, a tak na každou profesi/pozicipotřebujeme nejlépe několik odborníků)

Dobrovolník nemusí být jen fyzická osoba, ale i firma! Každý, kdo je schopen pomoci.

Můžete-li přispět finančně, máme zřízen transparentní účet:
Fio banka
SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM, z. s.        
Číslo účtu: 2601966416/2010
SWIFT kód banky: FIOBCZPP

Děkuji

Se srdečným pozdravem,
Jiří Michalička
Předseda
SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM, z. s.
Štěrková 261, 252 26 Kosoř
IČO:09998446

I vy nám můžete pomoci uskutečnit odkaz „Pomáhej bližnímu svému“, kterým se
řídila sv. Ludmila. Zakupte si v dobročinné aukci knihu „Legenda o sv. Ludmile“.
Kniha není v běžném prodeji, je určena výhradně pro podporovatele azylových
domů sv. Ludmily. Neexistuje dosud žádné známé dílo, které by lépe písmem a
obrazem příběh života sv. Ludmily přiblížilo. Kniha, vázaná v kůži, spolu s originální
etují představuje exkluzivní dar s vyšší duchovní hodnotou pro zvlášť vážené
obchodní partnery nebo pro slavnostní rodinné události. Uchovává trvalou
upomínku na vás, která vždy pohladí srdce a okouzlí duši. Její historická hodnota
bude stále stoupat.
Náš spolek prostředky získané prodejem knih použije výhradně pro výstavbu
azylových domů sv. Ludmily.

PODPOŘTE PROJEKT

Platba probíhá přes platební bránu Stripe.com

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z.s. 

IČO: 09998446
Sídlo: Štěrková 261, 252 26 Kosoř

Kancelář: Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 15.patro

© 2021 Spolek věda a výzkum